Python w Polsce

PySilesia jest grupą regionalną działającą na Śląsku, nie jest to jednak jedyna tego typu inicjatywa w Polsce. Na tej stronie prezentujemy zestaw wartych, żywych inicjatyw i wydarzeń pythonowych:

  • PyCon PL - największa polska konferencja poświęcona językowi Python
  • PyLadies Poland - grupa, której celem jest promowanie, edukowanie i zwiększanie różnorodności społeczności Pythona
  • PyWaw - Warszawska Grupa Użytkowników Pythona
  • Pykonik - Krakowska społeczność Pythonistów